ကၽြန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

ေဖာ္အဲဗား စိန္ေရႊရတနာဆိုင္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ယေန႔တိုင္ ရပ္တည္လာခဲ့ပါသည္။ စိန္ထည္၊ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကို ေရႊရည္အျပည့္ ေခတ္မွီဆန္းသစ္လွပေသာဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္တိုင္းက် ေက်နပ္ေအာင္ အေကာင္းဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေခတ္မွီဆန္းသစ္လွပေသာ စိန္ထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ယိုးဒယားဘတ္ေရႊ၊ ပလက္တီနန္ႏွင့္ အျခားလက္ဝတ္ရတနာပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ပစၥည္းမွန္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ အေခါက္ေရႊ(မီးလင္း)တံုးႏွင့္ အထည္မ်ားကိုလည္း ေရႊရည္ေကာင္းမြန္မႈရွိ၊ မရွိသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုေပၚ Density စမ္းသပ္သည့္စက္ျဖင့္ စမ္းသပ္ထားေသာေၾကာင့္ အေခါက္ေရႊမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။


ဆိုင္လိပ္စာ:

ဆိုင္အမွတ္ ၁၂၁-၁၂၂၊ ျမိဳင္ရတနာေလးထပ္ ေစ်း၊
ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ.။

ဖုန္:

(+၉၅) ၅၇-၂၅၃၄၂
(+၉၅) ၉-၅၀၄၇၀၈၁