နားကပ္

နားကပ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၀င္ပဲြ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္) တြင္ အင္းသားရုိးရာေလွၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ေရသာဘုရား စံေက်ာင္းေတာ္မွ မနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္ထြက္ခြာလာၿပီး၊ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ရတနာစံေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ စံျမန္းေတာ္မူေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားတို႔မွ ေဖာင္ေတာ္ဦး ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားကို ကရ၀ိတ္ ေဖာင္ေတာ္ႀကီးေပၚမွ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၉ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္းသားရုိးရာ ေလွၿပဳိင္ပဲြကို က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေလွၿပဳိင္ပဲြ ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ရာေက်ာ္ေလွ (အမ်ဳိးသား) ပထမဆုကို ေကလာရြာမွ လည္းေကာင္း၊ ၄၆ တက္ (အမ်ဳိးသား) ပထမ ဆုကို ၀မ္းဘဲအင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ၄၆ တက္ (အမ်ဳိးသမီး) ပထမဆုကို သလဲဦးမွ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တက္ေလွၿပဳိင္ပြဲ ပထမဆုကို ကုိၿဗဲမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ဆုရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရ အဖဲြ႔မွ ဆုမ်ားကို ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၀င္ပဲြတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပရ၀ုဏ္ႏွင့္ အင္းေလးကန္အတြင္း ဘုရားဖူး ဧည့္သည္မ်ား၊ စက္ေလွမ်ား ျပည့္က်ပ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၀င္ပဲြ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္) တြင္ အင္းသားရုိးရာေလွၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ေရသာဘုရား စံေက်ာင္းေတာ္မွ မနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္ထြက္ခြာလာၿပီး၊ ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ရတနာစံေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ စံျမန္းေတာ္မူေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားတို႔မွ ေဖာင္ေတာ္ဦး ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္မ်ားကို ကရ၀ိတ္ ေဖာင္ေတာ္ႀကီးေပၚမွ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၉ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အင္းသားရုိးရာ ေလွၿပဳိင္ပဲြကို က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေလွၿပဳိင္ပဲြ ဆုေပးပဲြ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ရာေက်ာ္ေလွ (အမ်ဳိးသား) ပထမဆုကို ေကလာရြာမွ လည္းေကာင္း၊ ၄၆ တက္ (အမ်ဳိးသား) ပထမ ဆုကို ၀မ္းဘဲအင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ၄၆ တက္ (အမ်ဳိးသမီး) ပထမဆုကို သလဲဦးမွ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တက္ေလွၿပဳိင္ပြဲ ပထမဆုကို ကုိၿဗဲမွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ဆုရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရ အဖဲြ႔မွ ဆုမ်ားကို ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းေလးကန္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေက်ာင္းေတာ္၀င္ပဲြတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပရ၀ုဏ္ႏွင့္ အင္းေလးကန္အတြင္း ဘုရားဖူး ဧည့္သည္မ်ား၊ စက္ေလွမ်ား ျပည့္က်ပ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္

Date

19. Oktober 2016

Categories

နားကပ္

ဆိုင္လိပ္စာ:

ဆိုင္အမွတ္ ၁၂၁-၁၂၂၊ ျမိဳင္ရတနာေလးထပ္ ေစ်း၊
ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ.။

ဖုန္:

(+၉၅) ၅၇-၂၅၃၄၂
(+၉၅) ၉-၅၀၄၇၀၈၁